c

La comarca de Cerdanya és un territori considerablement actiu pel que fa a la cultura, l’oferta turística i de serveis adjacents, rica paisatgísticament i curulla d’elements patrimonials (ja siguin arquitectònics o naturals) que es combinen amb un clima extraordinàriament assolellat i un entorn molt tranquil fora de l’estricta temporada turística. En aquest sentit, cobra especial importància la promoció del fet diferencial cerdà a través de totes les eines que les noves tecnologies o les indústries existents permetin, sempre buscant aquella línia de negoci que sigui més respectuosa amb el medi ambient possible i que complementi i optimitzi el sistema de serveis ja existent.

A més a més, la riquesa en localitzacions i serveis i productes turístics de qualitat a la zona i la seva varietat, en un àmbit ben delimitat, fan de Cerdanya un lloc privilegiat i molt interessant des del punt del vista del potencial audiovisual.

Davant aquest escenari, es donen les condicions ideals per desenvolupar una entitat audiovisual pròpia i diferenciada d’altres indrets, que exerceixi de pol d’atracció de la indústria de l’audiovisual (cinema, publicitat, sessions fotogràfiques) i contribueixi a crear una marca de qualitat per als productes turístics (i llur promoció indirecta a través dels mitjans audiovisuals) i de serveis, que identifiqui zona i paisatge, amb valor afegit i prestigi.

La CERDANYA FILM COMMISSION vol ser una eina també d’àmbit industrial, oferint que els empresaris puguin dotar de valor afegit els seus productes i ampliar l’ocupació dels seus establiments fora de temporada amb rodatges o derivats audiovisuals nous i de qualitat que esdevinguin un tret diferencial dins l’entorn pirinenc.

Dins del programa endegat per la CERDANYA FILM COMMISSION, s’inclou la col·laboració en la producció de curtmetratges i llargmetratges realitzats en part a la comarca de Cerdanya, fent especial èmfasi als directors i productors joves de dins i de fora de la comarca.

Els objectius de la iniciativa són:

  • Crear una xarxa de municipis “FILM FRIENDLY” que capti tot tipus de produccions audiovisuals.
  • Esdevenir la primera comarca “FILM FRIENDLY” del territori pirinenc.
  • Crear i gestionar una finestreta única amb un interlocutor únic que serveixi d’enllaç entre els professionals del sector i el territori i que homogeneïtzi les taxes i l’obtenció de permisos de rodatge.
  • Controlar eficientment quants rodatges i en quines condicions es realitzen a la comarca.
  • Incentivar la producció d’elements audiovisuals a la comarca.
  • Gestionar centralitzadament el potencial de la comarca com a plató cinematogràfic i publicitari.
  • Configurar un programa complementari a l’oferta turística existent.
  • Crear una zona amb atractiu pel visitant al voltant del sector audiovisual, més regulada, sostenible i menys estacional.
  • Posar en valor els actius patrimonials, naturals i paisatgístics de la comarca.