El compromís de la Cerdanya Film Commission amb la comarca va més enllà que la simple organització i gestió d’una sèrie d’activitats, sinó que també té un component social que és bàsic en els diferents projectes que realitzem amb èxit. Cenyint-nos escrupolosament al pla acordat amb els diferents agents socials, sempre busquem millorar l’oferta existent de la comarca, bàsicament orientada al sector serveis de cap de setmana i vacances. Hem detectat una manca important en dos aspectes de diferent procedència però que són perfectament compatibles per assolir els objectius que pretenem: una comarca viva tot l’any, respectuosa amb totes les sensibilitats i oberta al món.

La nostra societat ceretana pateix els efectes de l’estacionalitat i basant-nos en aquest fet, i també en les nostres pròpies dades d’assistència, observem que cal fer un esforç per dotar la comarca de quelcom potent i original per combatre el citat fenomen en el període setembre-novembre. Cal, doncs, concentrar una part important dels esforços de la nostra entitat a omplir aquest buit existent. Per altra banda, hem vist la necessitat de focalitzar la temàtica del certamen en curtmetratges per gent jove, tot buscant un públic nou per la comarca però que també compleixi els requisits de compromís social, compromís amb els joves, llibertat d’expressió i honestedat que perseguim des de la nostra entitat.

Refermem el nostre compromís amb els joves, mancats d’oportunitats d’exhibició de la seva obra, que sovint es veu apartada de certàmens d’aquest tipus per l’enorme presència de material amb més pressupost, massivament enviats per empreses distribuïdores transnacionals. Volem fugir d’aquest cercle viciós en la mesura que ens sigui possible i fer el camí invers: servir de plataforma per donar oportunitats als joves d’expressar-se lliurement i que la seva feina sigui reconeguda pel públic. També convé remarcar que el nostre projecte està molt vinculat des de l’organització mateixa amb professionals del món del curtmetratge que, de forma totalment altruista i desinteressada, col·laboren estretament amb la formació i assessorament d’aquest col·lectiu que comença, amb la intenció de formar una part decisiva de la seva educació com a futurs cineastes.

En conclusió, som optimistes per portar a bon port aquesta aventura. El projecte és quelcom pioner i original en tot l’àmbit pirinenc, amb bones previsions i amb el valor de seguir donant empenta als joves actors, productors, directors i realitzadors de curtmetratges i del cinema independent en general, seguint fil per randa els compromisos socials importants que hem contret.