OBJECTIUS DE LA CERDANYA FILM COMMISSION:

 • Donar suport als productors nacionals i estrangers de la indústria de l’audiovisual en la logística de les seves produccions, especialment als productors i directors joves.
 • Promoure la difusió nacional i internacional de Cerdanya i de la qualitat i competitivitat dels serveis que ofereix la comarca com a referent a l’entorn Pirinenc.
 • Promoure l’oferta sociocultural i paisatgística de Cerdanya, així com fomentar actituds positives envers la difusió del patrimoni natural i cultural.

SERVEIS DE LA CERDANYA FILM COMMISSION

 • Informació sobre possibles localitzacions a Cerdanya.
 • Servei d’enllaç i coordinació amb les diferents administracions locals i comarcals.
 • La Cerdanya Film Commission ofereix els seus serveis sense ànim de lucre. En cas que les gestions generessin una despesa, aquesta seria repercutida a la productora sol·licitant.
 • Logística a la producció: allotjament i manutenció del personal de l’empresa productora, mediació en serveis que es puguin requerir, etc..
 • Reserves: oferim informació i intermediació sobre la infraestructura turística, els establiments hotelers, restaurants, serveis diversos, etc., segons les necessitats de cada cas. La gestió de les reserves corre a càrrec de la productora.

UTILITZACIÓ DE PROPIETATS PRIVADES PER A RODATGES

 • La Cerdanya Film Commission oferirà informació als productors sobre les propietats privades disponibles per a rodatges i altres produccions audiovisuals.
 • La Cerdanya Film Commission no es fa responsable dels resultats de la relació mercantil entre els productors i els propietaris privats.

COL·LABORACIÓ
La Cerdanya Film Commission sol·licita després de cada col·laboració:

 • Crèdit en pantalla per a la Cerdanya Film Commission.
 • Donació, un cop finalitzada la producció, de:
  • Dues còpies en DVD del treball realitzat.
  • Una llista del personal tècnic, creatiu i de producció.
  • Fotografies i material publicitari de la producció.
  • Informació desglossada de les despeses realitzades a la nostra comarca relatives al projecte.
  • Dossier de premsa complet del projecte.
 • Utilitzar personal local per cobrir, en la mesura de les possibilitats, els papers anecdòtics de la producció.